Přejít k obsahu


Akutní stavy v otorinolaryngologii

Citace:
SLOUKA, D., FREI, J. Akutní stavy v otorinolaryngologii. In Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, s. 147-153. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acute conditions in otorhinolaryngology
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: MUDr. David Slouka Ph.D. , PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D.
Abstrakt CZ: Akutní stavy související s problematikou ORL jsou často podceňovány a tak i primárně banální zdravotní problém může vyústit v život ohrožující stav s mnoha komplikacemi a v některých případech i závažnými následky jak z oblasti zdravotní, tak i sociální. V problematice ORL jsou často řešeny stavy související s vniknutím cizího tělesa do tkání či orgánů či nejrůznější krvácivé stavy. Včasným zásahem - první pomocí, vhodnou diagnostikou, léčbou a ošetřovatelskou péči lze těmto život ohrožujícím stavům předejít a odvrátit tak rizika s nimi související.
Abstrakt EN: Acute conditions related issues ORL is often underestimated and thus primarily a trivial health problem can result in life-threatening condition with many complications and, in some cases with serious consequences from both the health and the social. The issues are often dealt with ENT conditions associated with the intrusion of a foreign body in the tissues or organs or various bleeding disorders. Early intervention - first aid, appropriate diagnosis, treatment and nursing care can these life-threatening conditions to prevent and avert the risks associated with them.
Klíčová slova

Zpět

Patička