Přejít k obsahu


Akutní stavy pro nelékaře

Citace:
FREI, J. Akutní stavy pro nelékaře. 1. vyd. Plzeň : Euroverlag s.r.o., Plzeň, 2016, 168 s. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acute conditions for non-physicians
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Euroverlag s.r.o., Plzeň
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha pojednává o akutních a život ohrožujících stavech v mnoho oborech medicíny a ošetřovatelství. Primárně je určena všem nelékařům, kteří zde najdou vhodné popisy, intervence i postupy v mnoha situacích a akutních stavech. Nedílnou součástí jsou i informace o koncepci a organizaci život ohrožujících stavů, integrovaného systému apod.
Abstrakt EN: The book deals with acute and life-threatening conditions in many fields of medicine and nursing. It is primarily intended for all nelékařům who find appropriate descriptions, interventions and procedures in many situations and acute conditions. An integral part of and information about conception and organization of life-threatening conditions, integrated system like.
Klíčová slova

Zpět

Patička