Přejít k obsahu


Specifika práce nelékařů při ošetřovatelské péči o pacienty s obstrukčním syndromem spánkové apnoe

Citace:
HOLOUBKOVÁ, J., FREI, J., SLOUKA, D. Specifika práce nelékařů při ošetřovatelské péči o pacienty s obstrukčním syndromem spánkové apnoe. In Obstrukční syndrom spánkové apnoe. Plzeň : Euroverlag, s.r.o. Plzeň, 2016, s. 172-178. ISBN: 978-80-7177-953-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specifics of working with professional qualification in nursing care for patients with obstructive sleep apnea syndrome
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Euroverlag, s.r.o. Plzeň
Autoři: Mgr. Jana Holoubková DiS., MBA , PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , MUDr. David Slouka Ph.D.
Abstrakt CZ: Ošetřovatelská péče o pacienty se syndromem spánkové apnoe je specifická zejména rozsahem činností, které musí nelékařští pracovníci zajistit v souvislosti se správnou diagnostikou, léčbou a prevencí komplikací. Všeobecné sestry jsou obvykle stěžejním článkem týmu v monitoraci pacienta ve spánkové laboratoři. Správnost dat která jsou zajištěna je zásadní pro vhodné nastavení léčby lékařem. Protože se jedná o pacienty s poruchou dýchání, je nutné při těchto činnostech počítat i se všemi riziky, které z toho vyplývají. Podceněním některých příznaků neoptimální ventilace může vést až k život ohrožujícímu stavu.
Abstrakt EN: Nursing care of patients with sleep apnea syndrome is specific to particular activities which must provide non-medical personnel in connection with the correct diagnosis, treatment and prevention of complications. General nurses are usually pivotal article in the team monitoring a patient in a sleep laboratory. Accuracy of the data which are secured, it is essential to setting appropriate treatment by a doctor. Because these are patients with impaired breathing, it is necessary in these activities count as well with all the risks that this entails. Underestimating some of the symptoms of suboptimal ventilation can lead to life-threatening condition.
Klíčová slova

Zpět

Patička