Přejít k obsahu


An overview of multilevel methods with aggressive coarsening and massive polynomial smoothing

Citace:
BROUSEK, J., FRAŇKOVÁ, P., HANUŠ, M., KOPINCOVÁ, H., KUŽEL, R., TEZAUR, R., VANĚK, P., VASTL, Z. An overview of multilevel methods with aggressive coarsening and massive polynomial smoothing. ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS, 2015, roč. 2015, č. 44, s. 401-442. ISSN: 1068-9613
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An overview of multilevel methods with aggressive coarsening and massive polynomial smoothing
Rok vydání: 2015
Autoři: RNDr. Jan Brousek Ph.D. , Ing. Pavla Fraňková M.Sc. , Ing. Milan Hanuš , Ing. Hana Kopincová Ph.D. , Ing. Roman Kužel Ph.D. , Radek Tezaur , Ing. Petr Vaněk PhD. , Mgr. Zbyněk Vastl ,
Abstrakt CZ: Přinášíme přehled našich dvou a víceúrovňových metod s agresivním zhrubováním a polynomiálním zhlazováním. Tyto metody lze chápat jako levnější a flexibilnější (pro víceúrovňový případ) alternativu k metodám rozkladu oblasti. Použitý polynomiální hladič se skládá z posloupnosti Richardsonových iterací a lze jej provádět s využitím až n procesorů, kde n je velikost uvažované matice, a tím umožňuje vyšší úroveň paralelismu než metody rozkladu oblasti.
Abstrakt EN: We review our two-level and multilevel methods with aggressive coarsening and polynomial smoothing. These methods can be seen as a less expensive and more flexible (in the multilevel case) alternative to domain decomposition methods. The polynomial smoothers employed by the reviewed methods consist of a sequence of Richardson iterations and can be performed using up to n processors, where n is the size of the considered matrix, thereby allowing for a higher level of parallelism than domain decomposition methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička