Přejít k obsahu


Project Quality Management Lifecycle: A Case Study of the Commencement of Insulin Pen Mass Production

Citace:
JANUŠKA, M., FAIFR, A. Project Quality Management Lifecycle: A Case Study of the Commencement of Insulin Pen Mass Production. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Viena: DAAAM Internationa, 2016. s. 343-349. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Project Quality Management Lifecycle: A Case Study of the Commencement of Insulin Pen Mass Production
Rok vydání: 2016
Místo konání: Viena
Název zdroje: DAAAM Internationa
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Adam Faifr
Abstrakt CZ: Cílem předkládaného článku je demonstrace praktické aplikace řízení projektové kvality během celého životního cyklu projektu hromadné výroby inzulinových per ze dvou pohledů. První pohled se zabývá projekt managementem a konceptem kvality managementu. Proces plánování kvality a systém zajištění kvality včetně použitých nástrojů jsou zde popsány a demonstruje se, že není nutné používat žádné inovativní nástroje, naopak celý proces je možné zvládnout za použití běžných nástrojů. Náklady na zajištění kvality jsou taktéž zmíněny. Druhý pohled popisuje systém kontroly produktu a zabývá se i testováním kvality a čistotou výrobního prostředí.
Abstrakt EN: Goal of the paper is to demonstrate practical application of project quality management during whole lifecycle of Project of introduction and manufacture of insulin pen from two points of view. First point of view deals with project management process and the concept of quality management. Procedure of quality planning and system of quality assurance and tools are practically described here demonstrating that no new or innovative tools are used and quality can be maintained just through combination of common tools. Costs to assure quality are also mentioned. The second view describes the system of product checking and also deals with quality of testing and cleanliness of production environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička