Přejít k obsahu


Poznámka k třídění hradů podle dispozičních typů

Citace:
GABRIEL, F. Poznámka k třídění hradů podle dispozičních typů. Castellologica bohemica, 2014, roč. 14, č. nečíslováno, s. 5-18. ISSN: 1211-6831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Note to sort of castle of disposition type
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. František Gabriel Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek rozebírá několik druhů hradů v rámci České republiky a věnuje se jejich třídění podle dispozice.
Abstrakt EN: The article reports on several types of castles in the Czech Republic and deals with them according to the disposition.
Klíčová slova

Zpět

Patička