Přejít k obsahu


Jak se začínající vysokoškoláci adaptují na vysokoškolské studium a jak ho organizují?

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Jak se začínající vysokoškoláci adaptují na vysokoškolské studium a jak ho organizují?. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu Sborník XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 53-64. ISBN: 978-80-261-0551-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How do first-year undergraduates adapt to university environment and manage their study?
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: V době změn na trhu práce se v dokumentech pro oblast vysokého školství objevují doporučení inovovat studijní programy s ohledem na uplatnitelnost absolventů. Řadíme sem třeba ochotu učit se nebo schopnost kvalitního odvedení práce. Specifika organizace vysokoškolského studia spočívají v absenci systematické kontroly a v důrazu kladeném na samostatné studium. V kvalitativním výzkumu vycházíme z konceptu akademického sebeřízení, jež vymezuje klíčové dovednosti pro úspěšné vysokoškolské studium (Dembo, Seli, 2008). Použili jsme také snímek studijního týdne a elektronické rozhovory. Data jsme analyzovali technikou otevřeného kódování a konstatní komparace. Rozlišili jsme dva organizačně-studijní typy, jejichž základem byly rozdíly v zaměření mimoškolní činnosti a rozmanitost pozitivních a negativních tendencí v samostatném studiu a přípravě na výuku.
Abstrakt EN: New expectations of university education currently discussed in the documents on higher education are connected with the transformation of labour market and the emphasis put on university graduates' employability. Among new demands on university education number willingness to learn or the ability to perform the good work. The specificity of university study consists in the absence of its systematic supervision and the stress laid on independent study. The aim of our qualitative research is to discover how the first-year students organize their study. We proceed from the concept of academic self-management, the components of which refer to motivation, study methods, time use, physical and social environment and performance monitoring. Firstly, the orientation questionnaire survey was carried out and later we also applied other methods: the diary of study week and electronic interviews. The data were analysed through open coding and constant comparison. Two basic types of students were distinguished based on the dominant out-of-class activities and the diversity of negative and positive tendencies in independent study and preparation for classes.
Klíčová slova

Zpět

Patička