Přejít k obsahu


Zkušební stand pro zkoušení trakčních pohonů kolejových vozidel

Citace:
HELLER, P., ČEJKA, B., KOLÁŘ, J., MALINSKÝ, J., DOLEŽAL, M., LATA, M., TRPÁK, L. Zkušební stand pro zkoušení trakčních pohonů kolejových vozidel. Praha, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The test stand for testing traction drives of rail vehicles
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Ing. Bohumil Čejka , Doc. Ing. Josef Kolář CSc. , Ing. Jan Malinský , Milan Doležal , Doc. Ing. Michael Lata Ph.D. , Ing. Lukáš Trpák
Abstrakt CZ: Technické řešení se týká zkušebního standu určeného zejména k provádění modifikovaných životnostních zkoušek trakčních pohonů kolejových vozidel, který je tvořen základním rámem, hlavním rámem, pomocným rámem, horním příčníkem, dvěma přítlačnými profily, kyvnými rameny a rotujícími kolejnicemi spojenými kloubovým hřídelem přes převodovku se zatěžovacím strojem.
Abstrakt EN: The technical solution concerns the testing stend intended in particular for the implementation of the modified durability tests traction drives rolling stock, which consists of a base frame, a main frame, sub-frame, the upper cross member, two pressing sections, swinging arms and rotating rails connected with joint shaft through a gearbox to the load machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička