Přejít k obsahu


Zákon o matrikách s komentářem

Citace:
HENYCH, V. Zákon o matrikách s komentářem. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, 349 s. ISBN: 978-80-7380-525-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Act on public registers with commentary
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Václav Henych
Abstrakt CZ: Komentář zákona o matrikách je veřejnosti předkládán v důsledku změn právního řádu České republiky . Zabývá se problematikou funkčních informačních systémů, který se vztahuje k fyzickým osobám.
Abstrakt EN: Comment of the Act on public registers is presented to the public as a consequence of changes of the legal code of the Czech Republic. It deals with issues of functional information systems which relates to natural persons.
Klíčová slova

Zpět

Patička