Přejít k obsahu


A minimum infinity norm based PWM modulator for four-leg three-phase converters

Citace:
GLASBERGER, T., KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z. A minimum infinity norm based PWM modulator for four-leg three-phase converters. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 1053-1059. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A minimum infinity norm based PWM modulator for four-leg three-phase converters
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek představuje nový pulzně šířkový modulátor pro nedostatečně definované systémy, kde matematický popis má nekonečně mnoho řešení. Jednoznačné řešení je pak určeno pomocí metody minimální nekonečné normy. Modulátor čtyřfázového měniče připojeného k třífázové síti je příkladem nedostatečně definovaného systému, kde je nutné ze tří výstupů regulačního algoritmu jednoznačně generovat čtyři modulační signály. Metoda minimální nekonečné normy umožňuje nalézt správné řešení a generuje tak odpovídající modulační signály pro potřeby PWM. Navržený modulátor je implementován spolu s řídícím systémem v aplikaci čtyřfázového měniče pracujícího jako univerzální napájecí třífázový zdroj. Navržený modulátor je však možné nasadit v libovolné aplikaci čtyřfázového měniče, obecně pro libovolný nedostatečně definovaný systém. V článku je ukázáno, že známá modulační metoda pro čtyřfázové měniče založená na injektáži netočivé složky je podmnožinou modulátorů využívajících minimální nekonečnou normu. Teoretické předpoklady a návrh modulátoru byly ověřeny pomocí simulací a experimentů na laboratorním prototypu 17 kVA.
Abstrakt EN: This paper presents a new pulse width modulator dedicated basically for under determined systems. The solution of the under determined problem is performed by minimum l-infinity norm solution. One of known under determined system is a four-leg threephase converter because four reference signals must be created from three control commands. The infinity norm enables to find proper solution to generate corresponding reference signals for the PWM modulator. The designed modulator is implemented with a control system of the four-leg three-phase converter working as an universal supply unit but the proposed modulator is able to operate in arbitrary application with the four-leg converter, generally for arbitrary underdeteremined systems. It is shown in the paper that the known carrier based PWM algorithm represents a subset of modulators utilizing the minimum l-infinity norm. The theoretical assumptions and the design of the modulator were verified by simulations as well as by experiments on a laboratory prototype of 17 kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička