Přejít k obsahu


Sensorless permanent magnet synchronous drive with DTC based on high frequency injections

Citace:
GLASBERGER, T., MUŽÍKOVÁ, V., ŠMÍDL, V., PEROUTKA, Z. Sensorless permanent magnet synchronous drive with DTC based on high frequency injections. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 850-856. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sensorless permanent magnet synchronous drive with DTC based on high frequency injections
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Ing. Vendula Mužíková , Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá novým bezsenzorovým řídicím algoritmem pro synchronní motor s permanentními magnety využívající přímé řízení momentu (DTC). DTC obvykle pracuje s krátkou vzorkovací periodou, a proto je nutné, aby estimační algoritmy byly výpočetně méně náročné. Navíc je injektování vysokofrekvenčních signálů do dané osy mnohem náročnější úkol v porovnání s vektorovým řízením, které využívá PWM modulátor. V tomto článku je navržena modifikace algoritmu DTC, která umožňuje injektování vysokofrekvenčního signálu do osy d rotujícího souřadného systému. Jsou představeny dva způsoby demodulace tohoto signálu, které umožňují bezsenzorovou estimaci pozice rotoru. Prvním z nich je estimátor založený na principu fázového závěsu, druhý estimátor je založený na principu Kalmanova filtru. Ověření správné funkce navržených algoritmů bylo provedeno nejdříve simulacemi a poté experimenty na prototypu laboratorního pohonu PMSM s jmenovitým výkonem 11 kW.
Abstrakt EN: A new sensorless control algorithm for surface mounted permanent magnet synchronous machines with direct torque control (DTC) is proposed. The DTC usually operates with a short sampling period, therefore estimation algorithms need to be computationally cheap. Moreover, injection of high-frequency (hf) signals into a given axis can be a challenging task in comparison with a standard vector control with a PWM modulator. In this paper, a modification of the DTC algorithm is proposed to enable hf injections in a separate d-axis in a rotating coordinate system. Demodulation of this signal and sensorless rotor position estimation based on both phase-locked loop and modified extended Kalman filter are described and evaluated. Verification was performed by both simulations and experiments on a laboratory prototype of a PMSM drive with rated power of 11 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička