Přejít k obsahu


Control of Cascaded H-bridge Active Rectifier Providing Active Voltage Balancing

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., TALLA, J. Control of Cascaded H-bridge Active Rectifier Providing Active Voltage Balancing. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 4589-4594. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of Cascaded H-bridge Active Rectifier Providing Active Voltage Balancing
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá topologií nepřímého měniče frekvence pro novou generaci těžního stroje napájeného přímo 6kV napájecí sítě. Navržená topologie se skládá ze vstupního pulzního usměrňovače a výstupního střídače, kde jsou oba měniče v topologii kaskádních H můstků. Hlavní část je zaměřena na řízení vstupního pulzního usměrňovače, speciálně na balancování napětí na jednotlivých buňkách měniče. Navržené řízení využívá klasickou přesazenou PWM modulaci a balancování napětí je řešeno zvlášť v řídícím algoritmu. Článek popisuje výsledky simulačních testů pro navržený nízkonapěťový laboratorní prototyp.;
Abstrakt EN: This paper deals with topology of indirect frequency converter for new mining machine drive fed directly by 6kV ac power grid. The proposed topology is composed of input cascaded H-bridge active rectifier and output cascaded H-bridge inverter. The main attention is paid to control of input cascade H-bridge active rectifier especially to voltage balancing of the individual power cells (H bridge). The proposed control uses conventional PWM with shifted carriers and voltage balancing is solved separately by control algorithm. The paper describes results of the simulation tests for designed low-voltage laboratory prototype of rated power of 10 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička