Přejít k obsahu


Basic operating characteristics of wireless power transfer system for small portable devices

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T., PECHÁNEK, R., HRUŠKA, K. Basic operating characteristics of wireless power transfer system for small portable devices. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 3819-3823. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Basic operating characteristics of wireless power transfer system for small portable devices
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír , Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Ing. Karel Hruška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Nedávný výzkum v oblasti bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí rezonanční induktivní vazbou učinil významný pokrok a dosáhl velmi vysokou účinnost (obvykle nad 85%), na velké vzdálenosti. Tento dokument poskytuje metodiku pro základní analýzu a predikci účinnosti bezdrátového přenosu energie systému malých přenosných zařízení. Dále poskytuje přehled o provozních charakteristik systému pro různé polohy vysílací a přijímací prvky. Všechny uvedené teoretické předpoklady jsou následně ověřeny podrobným měřením.
Abstrakt EN: Recent research in wireless power transfer using resonant inductive coupling has made a significant progress and reached very high efficiency (usually above 85 %) at large distances. This paper offers a methodology for the basic analysis and prediction of efficiency of the wireless power transfer system for small portable devices. It also gives an overview of operating characteristics of the system for different positions of transmitting and receiving elements. All presented theoretical presumptions are consequently verified by detailed measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička