Přejít k obsahu


Determination of critical thermal operation for small squirrel cage motor

Citace:
PECHÁNEK, R., KINDL, V., HRUŠKA, K., SKALA, B. Determination of critical thermal operation for small squirrel cage motor. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 502-507. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determination of critical thermal operation for small squirrel cage motor
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Karel Hruška Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá teplotní analýzou malého asynchronního motoru. V práci jsou definovány provozní stavy stroje. Práce ukazuje, jak může být nově navržený indukční motor zatížen bez tepelného poškození. Rozměry zkoumaného nově navrženého motoru vychází z rozměrů motoru s permanentními magnety. Práce poskytne praktické informace využitelné při konstrukci IM.
Abstrakt EN: The thermal design of small squirrel cage machines is a challenge in comparison with the permanent magnets machines of the same frame size. When designing the machine, the calculated temperatures in all parts should be lower than their critical temperatures. This paper aims to perform thermal analysis for different load types in order to achieve a safe thermal design of the motor. The machine under study in paper is induction motor. Basic dimensions of the stator and the frame are based on the permanent magnet motor. Thermal network method was used for thermal analysis of the machines. Practical measurements for comparison and validation of the existing results should be implemented in future. The paper offer useful practical information for a safe thermal design of induction motor. Paper demonstrates how can be new designed induction motor loads without thermal damaged. The practical significance of the paper is beneficial for the designers of induction motor (IM).
Klíčová slova

Zpět

Patička