Přejít k obsahu


Design possibilities of multiple-pole cylindrical rotor synchronous machine excitation winding

Citace:
HRUŠKA, K., KINDL, V., PECHÁNEK, R., SVĚTLÍK, P. Design possibilities of multiple-pole cylindrical rotor synchronous machine excitation winding. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 490-496. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design possibilities of multiple-pole cylindrical rotor synchronous machine excitation winding
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Ing. Pavel Světlík ,
Abstrakt CZ: Tento článek podává informaci o návrhu a konečněprvkové analýze dvou možností návrhu budícího vinutí synchronních strojů s hladkým rotorem. Článek je zaměřen zejména na vícepólové strojem kde přítomnost většího počtu pólů vede k redukci dostupného počtu drážek budícího vinutí, tudíž všechny negativní efekty lze dobře analyzovat. On těchto topologiích je pak provedeno porovnání výsledků. Porovnání obsahuje tradiční topologii budícího vinutí a buzení se sinusovým rozložením proudové hustoty.
Abstrakt EN: This article provides design and finite element analyses information of two possibilities of cylindrical rotor synchronous machine excitation winding designs. It is focused especially on multiple-pole synchronous machines, where the presence of higher amount of machine poles reduces amount of available slots for excitation winding, therefore all negative effects are well observable. On these topologies a comparison of design results is accomplished. The comparison includes traditional topology of excitation winding and sine-wave current volume excitation.
Klíčová slova

Zpět

Patička