Přejít k obsahu


Model-based determination of nonlinear material parameters of metals with low melting points

Citace:
MACH, F., KUTHANOVÁ, J., MIZEROVÁ, K., KARBAN, P., KŮS, P., DOLEŽEL, I., POLANSKÝ, R. Model-based determination of nonlinear material parameters of metals with low melting points. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 3240-3245. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Model-based determination of nonlinear material parameters of metals with low melting points
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. František Mach , Bc. Jana Kuthanová , Bc. Kateřina Mizerová , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Radek Polanský Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce prezentuje alternativní způsob určení teplotně závislých materiálových parametrů. Metoda je relativně jednoduchá, levná a použitelná především pro nízkoteplotní kovy. V první části práce je experimentálně mapován proces tavení a Fieldova kovu v indukční peci a následně jsou data z měření využita pro odhad měrné tepelné kapacity na základě řešení inverzního problému popisujícího proces tavení. Získané výsledky jsou následně s velmi dobrou shodou ověřený pomocí sofistikované měřící metody.
Abstrakt EN: An alternative way of determining the temperature-dependent characteristics of metals is presented. The method that is relatively simple and cheap is suitable mainly for metals with lower melting points. The paper starts with the experimental investigation of the melting process of the Field metal in an induction furnace, which provides all necessary information for determining the above material characteristics. These data are then used for a coupled numerical simulation of the process of heating and melting and also for sensitivity analysis and model-based determining of specific heat capacity. The results are again verified by measurements, with a very good agreement.
Klíčová slova

Zpět

Patička