Přejít k obsahu


Modelling of laser heating with induction pre-heating and post-heating and its experimental verification

Citace:
KOTLAN, V., PÁNEK, D., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Modelling of laser heating with induction pre-heating and post-heating and its experimental verification. In Proceedings of IECON 2014 : 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2014. s. 3246-3251. ISBN: 978-1-4799-4032-5 , ISSN: 1553-572X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of laser heating with induction pre-heating and post-heating and its experimental verification
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Ing. David Pánek Ph.D. , Ing. Roman Hamar Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním nového perspektivního způsobu ohřevu laserovým paprskem. Proces je doplněn o klasický indukční předehřev a dohřev pro snížení teplotních gradientů a následných pnutí ve zpracovávaném materiálu. Spojitý matematický model je řešen numerický jako 3D silně sdružené úloha. Jsou brány v úvahu nelineární materiálové charakteristiky. Metodika je ilustrována na typických příkladech. Vybrané výsledky byly ověřeny experimentálně.
Abstrakt EN: A novel prospective way of continuous surface heating of steel work-pieces by a laser beam is modelled. The process is supplemented with pre-heating and post-heating of the heated parts by a classic inductor in order to avoid unacceptably high temperature gradients and subsequent mechanical stresses in the processed material. Its continuous mathematical model is solved numerically in 3D in the hard-coupled formulation. The solution takes into account all important non-linearities (saturation curve of the hardened steel and temperature dependences of its physical properties). The methodology is illustrated with a typical example. Selected results of computation are verified experimentally.
Klíčová slova

Zpět

Patička