Přejít k obsahu


Start-Up Characteristics of Boucherot Winding Considering Saturation

Citace:
HRUŠKA, K., SKALA, B. Start-Up Characteristics of Boucherot Winding Considering Saturation. In Proceedings of 14th International Conference on Mechatronics, MECHATRONIKA 2011. Trencin: Alexander Dubcek University of Trencin, 2011. s. 21-24. ISBN: 978-80-8075-477-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Start-Up Characteristics of Boucherot Winding Considering Saturation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Trencin
Název zdroje: Alexander Dubcek University of Trencin
Autoři: Ing. Karel Hruška , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá výpočtem rozběhových charakteristik Boucherotovy kotvy asynchronního stroje. Tyto charakteristiky jsou určovány dvěma postupy - s a bez uvažování sycení rotoru stroje. Výsledky obou metod jsou následně kontrolovány za pomoci naměřeného rozběhu stroje.
Abstrakt EN: The paper deals with calculation of start-up characteristics of a Boucherot type squirrel cage winding of an induction machine. The characteristics themselves are calculated in two possible ways - considering and neglecting saturation of machine's steel. The results of both types of calculations are compared and checked through measured start-up test.
Klíčová slova

Zpět

Patička