Přejít k obsahu


Matematika 3 se Čtyřlístkem : učebnice pro 3. ročník základní školy

Citace:
KOZLOVÁ, M., PĚCHOUČKOVÁ, Š., RAKOUŠOVÁ, A., TOMŠÍKOVÁ, J. Matematika 3 se Čtyřlístkem : učebnice pro 3. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2013, 104 s. ISBN: 978-80-7238-581-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Fraus
Autoři: Mgr. Marie Kozlová , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Mgr. Alena Rakoušová , Mgr. Jana Tomšíková
Abstrakt CZ: Učivo je uspořádáno do vzájemně provázaných tématických celků. Učebnice obsahuje množství slovních úloh a numerických příkladů k písemnému i pamětnému procvičování různých matematických operací. V geometrické části učebnice je pro děti i učitele u každého učiva názorně rozpracován výklad včetně objasnění nových pojmů a vlastností probíraných geomterických útvarů. Obsahové zpracování integrovaných slovních úloh posiluje naplňování klíčových kompetencí a průřezových témat. Nedílnou součástí učebních textů jsou komiksy Jaroslava Němečka s postavičkami Čtyřlístku, které plní funkci zadání, nápovědy, motivace, názoru, ověření správnosti výpočtu nebo mezipředmětových vztahů
Klíčová slova

Zpět

Patička