Přejít k obsahu


Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem

Citace:
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 3, s. 17-20. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New legislation in matters of succession with international element
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Mgr. Markéta Šlejharová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá novou právní úpravou v dědických věcech, kde je přítomen tzv. mezinárodní prvek, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 650/2012, které je použitelné od 17. srpna 2015. V příspěvku je věnována pozornost mezinárodní příslušnosti a určení rozhodného práva, uznání výkonu rozhodnutí (a veřejných listin a soudních smírů), tzv. evropskému dědickému osvědčení a české právní úpravě, která provádí toto Nařízení.
Abstrakt EN: The paper deals with new legislation in matters of succession, where the presence of so-called. International element, namely the Regulation of the European Parliament and the EU Council no. 650/2012, which is applicable from 17 August 2015. The paper is devoted to international jurisdiction and to determine the applicable law enforcement recognition (and authentic instruments and court settlements), the European certificate of inheritance and Czech legislation which implements this Regulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička