Přejít k obsahu


Innovation of Methodological Support of risk Analyses of technical Products in their Life Cycle during their designing

Citace:
DVOŘÁK, J., SASIADEK, M., HOSNEDL, S. Innovation of Methodological Support of risk Analyses of technical Products in their Life Cycle during their designing. In The Latest Methods of Construction Design. heidelberg: Springer, 2016. s. 197-202. ISBN: 978-3-319-22761-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovation of Methodological Support of risk Analyses of technical Products in their Life Cycle during their designing
Rok vydání: 2016
Místo konání: heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Ing. Michal Sasiadek Ph.D. , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: V článku je popsána koncepce metodické podpory analýz rizik technických systémů (TS) v kontextu jejich životního cyklu (LC). Jako východisko byla pro inovaci analýz rizik použita osvědčená metody FMEA. Zmíněná inovace metodiky spočívá ve zvýšení její komplexnosti, systematičnosti a také ve zvýšení flexibility vlivem uplatnění klíčových poznatků Engineering Design Science, zejména z teorie technických systémů (TTS). Navržená metodika je verifikována a validována na konkrétním příkladu z průmyslové praxe.
Abstrakt EN: Concept of methodological support of risk analyses of technical systems (TS) in the context of their Life Cycle (LC) is described in this paper. Within the methodological support as the basis for innovation of risk analyses proven method FMEA was used. A mentioned innovation of methodology consists of increasing of its complexity, systematic and also of increasing of its flexibility by application of key knowledge of Engineering Design Science, mainly from the Theory of Technical systems (TTS). The proposed methodology was verified and validated on specific example from industrial practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička