Přejít k obsahu


New patterns of travelling waves in the generalized Fisher–Kolmogorov equation

Citace:
DRÁBEK, P., TAKÁČ, P. New patterns of travelling waves in the generalized Fisher–Kolmogorov equation. NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2016, roč. 23, č. 2, s. 1-19. ISSN: 1021-9722
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New patterns of travelling waves in the generalized Fisher–Kolmogorov equation
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. Peter Takáč PhD
Abstrakt CZ: V práci je dokazána existence a jednoznačnost množiny cestujících vln pro kvazilineární parabolickou rovnici, kterou lze pokládat za zobecnění známé Fisher-Kolmogorov-Petrovskij-Piscuonovovy rovnice.
Abstrakt EN: We prove the existence and uniqueness of a family of travelling waves in a degenerate (or singular) quasilinear parabolic problem that may be regarded as a generalization of the semilinear Fisher– Kolmogorov–Petrovski–Piscounov equation for the advance of advantageous genes in biology.
Klíčová slova

Zpět

Patička