Přejít k obsahu


The refugee problem in 1938 and its solution

Citace:
HABLOVIČ, J., KNOLL, V. The refugee problem in 1938 and its solution. In Plundered, But By Whom? Protectorate of Behemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held in Prague on 21 – 22 October, 2015. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s., 2015. s. 36-42. ISBN: 978-80-905703-4-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The refugee problem in 1938 and its solution
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Autoři: Jakub Hablovič , JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku byl představen problém uprchlictví v Československu vyvolaný událostmi roku 1938, zejména odstoupením pohraničí na základě Mnichovské dohody. Bylo nutno se vypořádat s problémy vlny uprchlíků, kteří často zcela bez prostředků přišli v jeho důsledku do vnitrozemí. Pozornost byla zaměřena nejen na právní úpravu řešení situace těchto osob, ale zejména na možnosti náhrady majetkových i nemajetkových škod, které jim v důsledku odstoupení území vznikly. Výklad se přitom soustředí na období druhé republiky a Protektorátu.
Abstrakt EN: The contribution presented the Czechoslovakian refugees issue set off by events of 1938, especially the cession of borderlands based on the Munich Agreement. There was a need to deal with the issue of the wave of refugees, who often came to inlands without any material means. Focus was given not only to the legal regulation of solution of situation of those people, but especially to possibilities of restitution of both proprietorial and nonproprietorial losses, which were caused by the cession. The commentary focuses on periods of the Second Republic and Protectorate.
Klíčová slova

Zpět

Patička