Přejít k obsahu


Dlouhodobě udržitelné nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem - článek, Olga Kališová, MSc.- Sdružení pro záchranu prostředí, Ekologické občasnké sdružení, České Budějovice

Citace:
KOTT, J. Dlouhodobě udržitelné nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem - článek, Olga Kališová, MSc.- Sdružení pro záchranu prostředí, Ekologické občasnké sdružení, České Budějovice. České Budějovice : Ekologické občanské sdružení, 2016.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Ekologické občanské sdružení
Autoři: Prof. Ing. Josef Kott DrSc. ,
Abstrakt CZ: Tematicky významná práce podložená aktuální literaturou s cílem objektivizovat současnou situaci v oblasti přípravy ČR na perspektivní, bezpečné a efektivní hospodaření s radioaktivními odpady a zejména s vyhořelým jaderným palivem. Autorka popisuje legislativní realizační vazbu mezi samosprávnými orgány a státem ve věci složitého výběru budoucího úložiště radioaktivních látek s hlavními problémy, které se vyskytly s důsledným zdokumentováním situace. Autorka dále podává základní přehled o již realizovaných a také připravovaných opatřeních ve vybraných částech světa. Autorka zmiňuje otázkyx vratnosti, formy ukládání až po předávané sprácovství.
Klíčová slova

Zpět

Patička