Přejít k obsahu


Význam, možnosti a meze výuky náboženského práva v rámci vzdělávání právníků

Citace:
Hrdina, A. Význam, možnosti a meze výuky náboženského práva v rámci vzdělávání právníků. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Importance, possibilities and limits of teaching of religious laws in education of lawyers
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Workshop se zaměřil na projednání významu, možností a mezí výuky náboženského práva v rámci právnického vzdělávání. Vedle vyhodnocení zkušeností z jednotlivých specializovaných předmětů včetně nově realizovaného certifikátového programu Stát, náboženství a právo se diskuse zaměřila i na otázku zařazení výkladu týkajícího se náboženského práva do obecných předmětů zaměřených nejen na právní dějiny, ale i na právo ústavní, občanské a rodinné, či na lidská práva.
Klíčová slova

Zpět

Patička