Přejít k obsahu


Přijímací a vysílací systém pro výkonový přenos energie

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T., JÁRA, M. Přijímací a vysílací systém pro výkonový přenos energie. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Receiving and transmitting system for WPT
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. , Ing. Martin Jára ,
Abstrakt CZ: Uvedené zařízení najde široké uplatnění především v oblasti bezkontaktního přenosu energie (WPT) ve středofrekvenčním pásmu 100 – 300 KHz. Za pomoci tohoto systému je možné přenášet relativně vysoké výkony (až jednotky kW) na vzdálenost několika desítek cm s vysokou přenosovou účinnosti vyšší než 95 %. Celý systém bezkontaktního napájení je dimenzován na trvalý chod bez potřeby externího chlazení, kdy využívá špičkové současné komponenty, které zaručují dostatečnou robustnost a odolnost celého zařízení.
Abstrakt EN: This device finds application especially in wireless power transfer (WPT) in the medium frequency band 100-300 kHz.This system is ready to transmit relatively high power (kW) at a distance of several tens cm with high transmission efficiency greater than 95%. The whole system of WPT is rated for continuous operation without external cooling system, which uses high-current components to ensure sufficient robustness and resilience of the entire device.
Klíčová slova

Zpět

Patička