Přejít k obsahu


Prototype of a energy harvesting power supply for shaft constitution system

Citace:
KAVALÍR, T., KINDL, V. Prototype of a energy harvesting power supply for shaft constitution system. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of a energy harvesting power supply for shaft constitution system
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Uvedený funkční vzorek najde uplatnění především v aplikacích bezkontaktního přenosu energie (WPT) na malé vzdálenosti a nízkým přenášeným výkonem v tzv. ISM pásmu 27 MHz. Součástí uvedeného systému je již i generátor RF signálu o výstupním výkonu cca 1W, kdy na výstupu vysílače je umístěn filtr typu dolní propust pro dostatečné potlačení nežádoucích harmonických produktů. Napájení tohoto generátoru je pomocí externího zdroje 24 V.
Abstrakt EN: This function prototype is useful in applications of the wireless power transfer (WPT) at small distances and low transmitted power in ISM band 27 MHz. In this WPT system is integrate also the RF signal generator with output power about 1W and on the output side of the transmitter is located the low-pass filter for sufficiently suppressing unwanted harmonic products. This high efficiency power RF generator need external 24 V power supply.
Klíčová slova

Zpět

Patička