Přejít k obsahu


Miniaturní systémy pro WPT přenos energie v ISM pásmu 27 MHz

Citace:
KAVALÍR, T., KINDL, V. Miniaturní systémy pro WPT přenos energie v ISM pásmu 27 MHz. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Miniature WPT systems for power transmission in 27 MHz ISM band
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Uvedený funkční vzorek najde uplatnění především v aplikacích bezkontaktního přenosu energie (WPT) na malé vzdálenosti a nízkým přenášeným výkonem v tzv. ISM pásmu 27 MHz. Hlavní využití se předpokládá v oblasti napájení senzorů a zařízení s malým odběrem do cca 20 mW v napěťovém rozmezí 3,3-5 V. Součástí uvedeného systému i integrovaný generátor RF signálu o výstupním výkonu cca 100 mW (20 dBm), kdy na výstupu vysílače je umístěn filtr typu dolní propust pro dostatečné potlačení nežádoucích harmonických produktů. Hlavní výhodou uvedeného bezkontaktního napájecího systému jsou velmi malé konstrukční rozměry, kdy celková velikost vysílacího elementu je maximálně 30 x 20 mm včetně elektroniky.
Abstrakt EN: This function prototype is useful in applications of the wireless power transfer (WPT) at small distances with low transmitted power in the ISM band of 27 MHz. The main use is expected in the supply of the sensors and devices with small consumption of up to 20 mW in the voltage range 3,3-5 V. In this system is integrated the RF signal generator with output power of 100 mW (20 dBm) and on the output side is positioned the low-pass filter for sufficiently suppressing unwanted harmonic products.The main advantage of this WPT system is very small structural dimensions with the total size of the radiating element is 30 x 20 mm including electronics.
Klíčová slova

Zpět

Patička