Přejít k obsahu


Steel - a Classic Material with a Large Potential for the Future

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., JENÍČEK, Š. Steel - a Classic Material with a Large Potential for the Future. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2016. s. 45-52. ISBN: 978-3-00-052212-3 , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Steel - a Classic Material with a Large Potential for the Future
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP Publishing LTD
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman Ph.D. , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Ocel je tradiční materiál, který lidstvo využívá již přes 5 tisíc let. Tím by se mohlo zdát, že o oceli dnes víme prakticky všechno a že jsou známy i všechny její podoby a modifikace, díky kterým může ocel nabývat neobyčejně širokou paletu vlastností. Právě neobyčejné variabilitě vlastností vděčí ocel za svoji popularitu a velmi široké využití. Přesto však vznikají v poslední době další nové možnosti jak ocel zpracovat nekonvenčními technologickými postupy a jak vytvořit nové, dosud neznámé, nebo neobvyklé struktury. Článek přináší několik příkladů toho, jakým způsobem lze modifikovat vývoj struktury a vytvářet nové nekonvenční postupy jejího zpracování.
Abstrakt EN: Steel is traditional material which has been used by mankind for more than five thousand years. We may therefore be tempted to believe that we know practically everything about steel and it forms and variants which offer an extraordinary and broad range of properties. It is this diversity of properties which makes steel such a popular and widely used material. And yet, in recent years new opportunities have emerged for processing steel by unconventional techniques and producing novel, as yet unknown or unusual microstructures. This paper describes several examples of how microstructure evolution can be modified and how new and unconventional processing routes can be developed. These examples present several results of projects carried out in recent years by FORTECH Research Centre of Forming Technology and the University of West Bohemia in collaboration with their research partners.
Klíčová slova

Zpět

Patička