Přejít k obsahu


Přípustné riziko ve sportu

Citace:
KOCINA, J. Přípustné riziko ve sportu. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 1-2, s. 28-34. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The reasonable risk in sports
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o přiměřeném riziku jakožto jedné z okolností vylučujících protiprávnost se zaměřením na oblast sportu. Hlavní oblastí, které článek řeší, je eventuální právní, popř. i trestněprávní odpovědnost sportovce za úraz, který v souvislosti se svou sportovní aktivitou způsobí jinému. Článek se v této souvislosti pokusil vymezit specifické podmínky a hranice přípustného rizika v této oblasti.
Abstrakt EN: The article dealt with the reasonable risk as one of the circumstances excluding illegality focusing on sport. The main addressed areas were the eventual legal, respectively also criminal liability, of an athlete for the injury, which in the context of his or her sports activity causes to another person. In this connection, the article attempted to define specific conditions and bounds of an acceptable risk in this area.
Klíčová slova

Zpět

Patička