Přejít k obsahu


Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, s. 193-201. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surrogacy and its (not only) the legal aspects
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Článek se věnuje tématu náhradního mateřství jako multioborového téma zahrnující prvky nejen právní, ale rovněž i etické, filozofické, sociální a zdravotní. Přístup různých právních řádů k problematice náhradního mateřství jen ukazuje, jak rozdílně lze fenomén vnímat a z legislativního hlediska upravovat. V České republice je právní úprava náhradního mateřství nedostatečná. Páry či jednotlivci, kteří touto formou řeší nemožnost početí a donošení vlastního dítěte, jakož i náhradní matky, se jen stěží pohybují ještě v mezích právního řádu, když tento řadu životních situací nedokáže efektivně řešit. Jako největší problém se jeví nedostatečně upravené právní vztahy objednatelů a náhradní matky týkající se nejen doby těhotenství, ale rovněž i doby po porodu dítěte a převod rodičovských práv.
Abstrakt EN: The article concerns the specific theme of surrogacy which contains not only legal issues, but also ethical, filosofhy, social and medical issues. Different legislatures in every state prove how this phenomenon is perceived country to country and how different laws can be. The Czech law does not deal with surrogacy enough. Pairs and also singles who solves their own problems with achiving pregnancy and also surrogate mothers are bending the law that is unable to cover the most real situations. There are the biggest problems with surrogacy not solved by the law which are the rights and obligations of the intended couple and surrogate mother concerns the time of pregnancy and the time after the baby is born until the parental rights are transfered.
Klíčová slova

Zpět

Patička