Přejít k obsahu


Britské vyslanectví v Praze, Foreign Office a jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933–1938

Citace:
NOVOTNÝ, L. Britské vyslanectví v Praze, Foreign Office a jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933–1938. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2016, 245 s. ISBN: 978-80-86781-30-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: British Legation in Prague, Foreign Office and its Perception of the Czech-German Relationship in Czechoslovakia, 1933–1938
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Agentura Pankrác, s.r.o.
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie, založená na archivním výzkumu, analyzuje vnímání a přístup britského vyslanectví v Praze a prostřednictvím jeho zpráv i britského ministerstva zahraničí (Foreign Office) k problému česko-německého vztahu, respektive vztahu Čechů a Němců v Československu v letech 1933–1938. Z hlediska časového vymezení se pak jedná o období, kdy se německá menšina v Československu začala po nástupu Adolfa Hitlera do funkce říšského kancléře pozvolna aktivizovat a postupně i radikalizovat, aby se její velká část přiklonila ve volbách v roce 1935 k Sudetoněmecké straně a aby se o tři roky později velkou měrou podílela na konci první Československé republiky.
Abstrakt EN: The monograph, based on archival research, analyzes the perception and the attitude of the British Legation in Prague and through its reports of the Foreign Office to the problem of the Czech-German relationship, or relations between Czechs and Germans in Czechoslovakia in the years 1933-1938. In terms of time defining it is about the period when the German minority in Czechoslovakia began after the appointment of Adolf Hitler to the post of the German Chancellor gradually activate and gradually radicalized to a large part opted for election in 1935 to the Sudeten German party and to the three years later, very much involved at the end of the First Czechoslovak Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička