Přejít k obsahu


Odborné znalosti a postupy sester v perioperační péči

Citace:
DUFFKOVÁ, L., FREI, J. Odborné znalosti a postupy sester v perioperační péči. 2016.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Expertise and practices in perioperative care nurses
Rok vydání: 2016
Autoři: Lucie Duffková DiS. , PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je přehledem proběhlého výzkumného šetření, které bylo zaměřené na zjišťování znalostí sester v perioperační péči. Znalosti a dovednosti sester v perioperační péči úzce souvisí s jejich dosaženým vzděláním a byl prokázán i vztah s délkou vykonávané praxe.
Abstrakt EN: The paper is an overview proběhlého research, which was aimed at identifying the knowledge of nurses in perioperative care. The knowledge and skills of nurses in perioperative care is closely related to their level of education and has also demonstrated a relationship with the length practice exercised.
Klíčová slova

Zpět

Patička