Přejít k obsahu


Metodika výuky v relevantních předmětech FPR s tématem Nerovné odměňování žen a mužů

Citace:
Forejtová, M. Metodika výuky v relevantních předmětech FPR s tématem Nerovné odměňování žen a mužů. Plzeň, 04.04.2016 - 04.04.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching methodology of the relevant subject of Faculty of Law within the problem of unequal pay between men and women
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci workshopu byla v úvodu přednesena obecná problematika zákazu diskriminace v ČR a byly detekovány zakotvené mechanismy genderové diskriminace, která je vzdělanostně i ekonomicky nevýhodná pro všechny aktéry na trhu tj., muže i ženy, včetně rizik feminizace některých povolání a následného snížení mezd v takovém povolání. Následně byly prezentovány jednotlivé případové studie a realizována instruktáž interaktivní práce s pracovníky i se studenty. Dále byla simulována skupinová aktivita na téma rovných příležitostí. Metodiky přístupu vyučujících v oblasti problematiky rovných příležitostí a zasazení tématu GPG (Gender Pay Gap) do legislativního kontextu byly diskutovány v závěru včetně současného plánu na novelizace zákona o veřejném ochránci práv a rozšíření jeho kompetencí v oblasti prosazování zákazu diskriminace. Získané poznatky budou využity účastníky z řad akademických pracovníků při výuce zejména v civilistických a konstitucionalistických předmětech, přičemž budou dále šířeny mezi další kolegy například v rámci porad kateder.
Klíčová slova

Zpět

Patička