Přejít k obsahu


Servus, Tschechien! Ahoj, Rakousko! Pilsner-Grazer didaktische Tage in Pilsen

Citace:
Ehrenmüller, J. Servus, Tschechien! Ahoj, Rakousko! Pilsner-Grazer didaktische Tage in Pilsen. Plzeň, 14.04.2016 - 17.04.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Servus, Tschechien! Ahoj, Rakousko
Rok vydání: 2016
Autoři: Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller
Abstrakt CZ: V rámci mezinárodní exkurze je cílem jednak Plzeň, jako čtvrté největší město Čech, významná kulturní a průmyslová metropole a hlavní město kultury pro rok 2015, na druhé straně to je i didaktika psaní a interkulturní učení. Studenti z Grazu budou jako účastníci projektu poznávat společně se studenty Katedry německého jazyka FPE ZČU metody a možnosti kreativního psaní a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Důraz bude kladen na jazykové rozdíly a podobnosti v rámci němčiny jako mateřského/prvního (DaZ) a cizího (DaF) jazyka. Výsledkem exkurze bude sborník s texty, které studenti společně vypracují. I v Evropě se v 21. století vyskytuje ještě spousta stereotypů. V rámci exkurze budou studenti poznávat svoje země. Kulturu a předsudky, které budou také vzájemně odbourávat. Vyšším cílem je i větší porozumění Evropě jako celku a soužití v ní. Důležitou otázkou celé exkurze bude "typické české" a "typicky rakouské". Stereotypy a předsudky budou také výchozím bodem textů. Cíl exkurze je rakouská kulturní spolupráce v Plzni, obor DaF a DaZ, německy psaná literatura v Čechách a také poznávací cesta rakouských studentů do sousední země. Čeští studenti budou mít možnost prezentovat svojí alma mater a město, ve kterém žijí a dozvědět se pohled našich sousedů na nás jako stát. Účastníci projektu dostanou potvrzení o účasti na vzdělávacím projektu "Plzeňsko-Grázské didaktické dny".
Klíčová slova

Zpět

Patička