Přejít k obsahu


Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám - 1. část

Citace:
DVOŘÁK, T. Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám - 1. část. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 1, s. 2-13. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some questions of legal regulation of the institutions of condominium after the recodification of private law with special regard to their faults - Part one
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje některé problémy s novou právní úpravou orgánů společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014. O těchto otázkách dosud nebylo v odborné literatuře pojednáno. V první části článku se pojednává o základních otázkách rozhodnutí orgánů, zejména o otázkách neplatnosti a nicotnosti rozhodnutí.
Abstrakt EN: This paper discusses some issues the new legislation the bodies of association of unit owners under the news Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code, which came into effect on 1.1.2014. About this questions have not yet been in the literature not discussed. In the first part of the article, we will put brain to the decision of the authorities of condominium of the condominium institutions, and that the decision invalid and zero (null).
Klíčová slova

Zpět

Patička