Přejít k obsahu


Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám - dokončení

Citace:
DVOŘÁK, T. Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám - dokončení. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 2, s. 42-56. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some questions of legal regulation of the institutions of condominium after the recodification of private law with special regard to their faults
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje některé problémy s novou legislativou orgánů společenství vlastníků jednotek podle zprávy zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014. O této otázce se dosud v literatuře nehovořilo. Tato část článku je věnována soudnímu řízení ve věci neplatnosti a nicotnosti rozhodnutí orgánů orgánu SVJ.
Abstrakt EN: This paper discusses some issues the new legislation the bodies of association of unit owners under the news Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code, which came into effect on 1.1.2014. About this questions have not yet been in the literature not discussed. In this part of the article is devoted to judicial proceedings in case of invalidity of the condominium of the condominium and the court proceedings in respect of the nonexistence of the authority of the condominium.
Klíčová slova

Zpět

Patička