Přejít k obsahu


Capabilities of Unconventional Processing of Multiphase AHSS Steels

Citace:
JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B., ŠTÁDLER, C., JENÍČEK, Š. Capabilities of Unconventional Processing of Multiphase AHSS Steels. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2016. s. 1-9. ISBN: 978-3-00-052212-3 , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Capabilities of Unconventional Processing of Multiphase AHSS Steels
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP Publishing Ltd
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ctibor Štádler , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: V současné době se hledají stále nové typy materiálů společně s postupy, které umožní snižovat náklady na výrobu, spotřebu energií, zkrácení výrobních časů atd. Jedním ze zajímavých materiálů jsou oceli TRIP, které mají vynikající kombinaci pevnosti a tažnosti. Kromě toho mají i dobrou absorpci energie během nárazu. Z těchto materiálů se vyrábějí zejména díly pro karoserie aut. Lze předpokládat, že při vhodně zvolených parametrech zpracování a využití nekonvenčních tvářecích technologií bude možno vyrábět i jiné typy polotovarů s tenkou stěnou. Tímto způsobem by mohly být vyráběny například i tenkostěnné duté polotovary, které by mohly dosahovat vynikajících mechanických vlastností, relativně nízké ceny při efektivní výrobě. Pro použití těchto materiálů v reálných tvářecích procesech je nutno nejprve zvolit vhodný postup tváření, ten zabudovat do výrobního řetězce a k němu pak provést optimalizaci parametrů zpracování. Pro jednu takovou studii, předpokládající využití technologie spin extrusion byl na oceli CMnSi nejprve zjištěn vliv intenzity deformace na vývoj struktury pomocí modelového termomechanického zpracování a poté bylo na nízkolegovaných ocelích CMnSi a CMnSiNb provedeno odzkoušení technologie na reálném technologickém řetězci, který využil výhodného propojení inkrementálního tváření a tepelného zpracování. Výsledkem byly osazené duté polotovary s různými průměry s mezí pevnosti až téměř 1000 MPa a tažností přesahující 20%.
Abstrakt EN: Today, new types of materials and procedures are sought continously in order to achieve lower manufacturing costs, reduced energy consumption, shorter production times and other savings. In terms of the materials, TRIP steels are an attractive choice, as they provide and excellent combination of strenght and ductility. They also offer good energy absorption in crash scenarios. Their main use in the production of automotive body parts. One can expect that well-chosen processing parameters and unconventional forming routes would enable a wider range of thin-walled products to be made of this teels. Those could include thin-walled hollow products with excellent mechanical properties imparted by effective manufacturing routes at relatively low costs. If these materials are to be employed in real-world forming processes, an appropriate forming route must be chosen, integrated into an appropriate production chain and then optimized in terms of its parameters. This article describes a study of a rotary spin extrusion process. In the first stage, the impact of strain nagnitude on microstructural evolution was studied in CMNSi steel using physical modelling of thermomechanical treatment. Subsequently, trials of a real-life technology chain, which efficiently combined incremental forming and heat treatment, were carried out on low-alloy CMnSi and CMnSiNb steels. The resulting products were stepped hollow parts of various diameters. Their strenght was close to 1000 MPa and their elongation level exceeded 20 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička