Přejít k obsahu


Škála perinatálního zármutku

Citace:
RATISLAVOVÁ, K., HENDRYCH LORENZOVÁ, E. Škála perinatálního zármutku. In Sborník příspěvků III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 86-91. ISBN: 978-80-7395-979-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Perinatal Grief Scale
Rok vydání: 2016
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D. , Mgr. Eva Hendrych Lorenzová ,
Abstrakt CZ: Úvod: Škála perinatálního zármutku je diagnostickým prostředkem pro zjištění intenzity zármutku ženy/rodičů po perinatální ztrátě. Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo využití Škály perinatálního zármutku v České republice. Dalším cílem bylo srovnat výsledky se zahraničními studiemi. Metodika: Byl proveden kvantitativní výzkum pomocí internetového dotazníkového šetření. Soubor tvořilo 100 žen, které prožily perinatální ztrátu (porod mrtvého plodu nebo časné novorozenecké úmrtí) v České republice mezi lety 2007 a 2014. Výsledky: Celkový součet bodů Škály perinatálního zármutku se pohybuje mezi 33 a 165 body. Vyšší bodové hodnocení označuje vyšší intenzitu zármutku. Průměrná hodnota intenzity zármutku žen po perinatální ztrátě v České republice byla 88,8 bodů. To je o 1,6 bodu méně než v podobných studiích v USA a o 13,8 bodů více než ve výzkumech prováděných v západní Evropě. Závěr: Škála perinatálního zármutku se zdá být vhodným instrumentem pro objektivizaci intenzity zármutku žen po perinatální ztrátě v České republice. Tak je možné vyhledat ženy, které jsou při perinatální ztrátě zranitelnější než ostatní a kterým je vhodné poskytnout odborné poradenství nebo podporu zdravotnickým a sociálním systémem.
Abstrakt EN: Introduction: Perinatal Grief Scale is a diagnostic tool to identify the intensity of grief in women/parents after perinatal loss. Aim: The main goal of the research was to apply the Perinatal Grief Scale in the Czech Republic and the secondary goal was to compare results with foreign studies. Method: We performed a quantitative research using an online survey. The group of respondents consisted of 100 women, who experienced perinatal loss (stillbirth or early neonatal death) in the Czech Republic between 2007 and 2014. Results: The total score of Perinatal Grief Scale varies between 33 and 165 points. Higher scores represent higher intensities of grief. The average intensity of grief in women after perinatal loss in the Czech Republic was 88.8 points. That corresponds to 1.6 points less than in similar studies in the US and 13.8 points more than in studies conducted in Western Europe. Conclusion: The Perinatal Grief Scale appears to be a suitable instrument to measure intensity of grief in women after perinatal loss in the Czech Republic. It is possible to use the scale to identify women who appear to be particularly vulnerable after the loss and who could especially benefit from receiving professional consultations or support from the healthcare and social systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička