Přejít k obsahu


Čínská krize 1897–1898. Velká Británie v boji o železniční koncese

Citace:
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Čínská krize 1897–1898. Velká Británie v boji o železniční koncese. Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 2016, roč. 27, č. 3/4, s. 64-78. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chinese Crisis 1897–1898. Great Britain at the Fight for the Railway Concessions
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Prof. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D.
Abstrakt CZ: Boj o koncese v Číně byl důležitým faktorem, ovlivňujícím krizi v Číně v letech 1897/1898. Velká Británie hrála od počátku výstavby železnic v zemi rozhodující úlohu, důležitou se pro ni staly založení Imperial Railways of China a podpora mocného místokrále Li Chung-čanga. Reálné limity britského vlivu se ukázaly v době boje o koncese a sféry vlivu v Říši středu, kdy Londýn musel uznat zájmy svých dvou soupeřů - Ruska a Německa. Velká Británie však i tak dokázala naplnit své zájmy.
Abstrakt EN: The struggle for railway concessions was very important factor influencing the China crisis 1897/98. As to the railways’ construction, Great Britain played leading role since the very beginnig (Shanghai – Woosung Railway, built 1874/76). The founding of Imperial Railways of China and the support of mighty viceroy Li Hongzhang had extraordinary importance for the construction of railways. The real partition of China into the spheres of influence of Great Powers brought some limits to the British activities. The rivalry between Great Britain and Russia affected the construction of the North China Railway, likewise the controversy between Great Britain and Germany left its marks on the financing and the construction of the railway connecting Shanghai with Nanjing. Despite of varions obstacles, the British „railway policy“ reached its aims.
Klíčová slova

Zpět

Patička