Přejít k obsahu


Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1933

Citace:
NOVOTNÝ, L. Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1933. In České, slovenské a československé dějiny 20. století X.. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2015, s. 179-186. ISBN: 978-80-7405-391-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Foreign Office, British Legation in Prague and the Sudeten German Question in 1933
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ústí nad Orlicí
Název zdroje: Oftis
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená kapitola je založena na analýze britských nevydaných pramenů, týkajících se produkce britkého vyslanectví v Praze, a dokládá, že rok 1933 znamenal pro česko-německé vztahy v mnohém ohledu zásadní mezník, ať už se jednalo o nástup Adolfa Hitlera k moci či o vznik Sudetoněmecké fronty domoviny. Od poloviny roku se k vývoji česko-německých vztahů začal zásadnějším způsobem vyjadřovat i vyslanec sir Joseph Addison, který je označil za napjaté a nepřímo a v narážkách obvinil z jejich zhoršení československou vládu. Jeho negativní postoj vůči Praze pak gradoval v poslední čtvrtině roku.
Abstrakt EN: The chapter is based on an analysis of the British unpublished sources, concerning the production of the British Legation in Prague, and insists on the fact that the year 1933 meant the essential milestone for Czech-German relations (e.g. the appointment of Adolf Hitler to the office of Reich Chancellor or the establishment of the Sudeten German Party). Sir Joseph Addison, the British Envoy in Prague, began to express more essential about the development of Czech-German relations in the half of the year and accused the Czechoslovak government of its worsening.
Klíčová slova

Zpět

Patička