Přejít k obsahu


Comparison of Czech and Slovak independent research in the 21st century

Citace:
FIALA, D., HO, Y. Comparison of Czech and Slovak independent research in the 21st century. Current Science, 2016, roč. 110, č. 8, s. 1524-1531. ISSN: 0011-3891
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Czech and Slovak independent research in the 21st century
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Yuh-Shan Ho
Abstrakt CZ: Nezávislý výzkum nějaké země lze definovat jako výzkum prováděný pouze vědci z institucí v dané zemi bez zahraničních spolupracovníků. Vlastně se jedná o podstatný výzkum, který je nějaký stát schopen provádět sám bez cizí pomoci. Proto lze analýzou nezávislého výzkumu získat pravdivější obraz o výzkumných kapacitách konkrétní země. V této studii analyzujeme a srovnáváme nezávislý výzkum Česka a Slovenska, dvou států vzniklých rozdělením Československa v roce 1993, podle časopiseckých publikací z let 2001 - 2013 indexovaných v databázi Science Citation Index Expanded. Zaměřujeme se na produkci odborných článků, výzkumná témata, časopisy, instituce a citace českých a slovenských publikací. Docházíme k závěru, že i když má český a slovenský nezávislý výzkum některé společné znaky, je v jiných aspektech velmi odlišný, např. v tématech publikací a v citovanosti.
Abstrakt EN: Independent research of a country may be defined as research conducted solely by researchers affiliated with institutions of that specific country with no external collaborators. In fact, it represents the ‘core’ research a country is able to carry out without any foreign help. Therefore, studying a country’s independent research may give a more genuine picture of the country’s research capacities. In this study, we analyse and compare the independent research of the Czech Republic and Slovakia, two countries that emerged after the dissolution of Czechoslovakia in 1993, based on journal articles published between 2001 and 2013, and indexed in the Science Citation Index Expanded. We concentrate on the production of scholarly publications, research topics and journals, institutions, and citations of Czech and Slovak articles. We conclude that although Czech and Slovak independent research have some common features, they differ largely in some aspects such as article topics and citation impact.
Klíčová slova

Zpět

Patička