Přejít k obsahu


Structural, optical and electrical properties of Cu2Zn1−xCdxSnS4 quinternary alloys nanostructures deposited on porous silicon

Citace:
IBRAHEAM, A. S., AL‑DOURI, Y., AL‑FHDAWI, J. M. S., AL‑JUMAILI, H. S., VERMA, K. D., HASHIM, U., AYUB, R. M., RUSLINDA, A. R., MD ARSHAD, M. K., AL-JAARY, A. H. R., ABD HAMID, S. B. E. Structural, optical and electrical properties of Cu2Zn1−xCdxSnS4 quinternary alloys nanostructures deposited on porous silicon. MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS, 2015, roč. neuveden, č. 12, s. 1-8. ISSN: 0946-7076
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural, optical and electrical properties of Cu2Zn1−xCdxSnS4 quinternary alloys nanostructures deposited on porous silicon
Rok vydání: 2015
Autoři: A. S. Ibraheam , Y. Al‑Douri , J. M. S. Al‑Fhdawi , Hamid S. AL‑Jumaili , K. D. Verma , U. Hashim , Ramzan Mat Ayub , A. Rahim Ruslinda , Mohd Khairuddin Md Arshad , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Sharifah Bee Ee Abd Hamid
Abstrakt CZ: Tyto nanostruktury quinternarních slitin Cu2Zn1-xCdxSnS4 s různým obsahem Cd byly pěstovány pomocí odstřeďovací techniky potahováním porézního substrátu křemíku (63,93%). Strukturní vlastnosti Cu2Zn1-xCdxSnS4 / PS byly zkoumány pomocí rentgenové difrakce a pole pomocí emisního elektronového mikroskopu (FE-SEM).
Abstrakt EN: The Cu2Zn1−xCdxSnS4 quinternary alloy nanostructures with different Cd contents were grown using spin coating technique on porous silicon (63.93 %) substrate. The structural properties of Cu2Zn1−xCdxSnS4/PS were investigated by X-ray diffraction and field emission-scanning electron microscope (FE-SEM).
Klíčová slova

Zpět

Patička