Přejít k obsahu


Czech Republic

Citace:
HÁK, J. Czech Republic. In Patents in Europe 2016/2017. Helping business complete ih the global economy. London: Globe Business Media Group Ltd., 2016. s. 77-80. ISBN: 978-1-909416-87-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech Republic
Rok vydání: 2016
Místo konání: London
Název zdroje: Globe Business Media Group Ltd.
Autoři: JUDr. Jan Hák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek ve formě rozhovoru, který je zaměřen na podmínky a možnosti patentových vlastníků, které jsou dány českým patentovým právem. Hlavní charakteristiky české legislativy jsou krátce analyzovány: soudní systém, zastoupení zainteresovaných stran, předběžná opatření, využití znalců a náhrada škody. Zvláštní pozornost je věnována možnostem odvolání a dalším možnostem postupu. Příspěvek jako celek přináší jasný pohled na české právo a jeho systém vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.
Abstrakt EN: The article is in a form of an interview focused on the conditions and options given by the Czech patent law to patent owners. The main characteristics of the Czech legislation are shortly analyzed: the court system, the representation of engaged parties, the preliminary inunctions, use of expert witnesses and compensation of damages. Special attention is given to the possibilities of the appeals and further steps of prosecution. The article as a whole brings a clear view to the Czech law and its enforcement of industrial property rights system.
Klíčová slova

Zpět

Patička