Přejít k obsahu


Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители

Citace:
JAKOUBEK, M. Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители. 1. vyd. Sofie : издателство "Парадигма", 2016, 209 s. ISBN: 978-954-326-271-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: bul
Anglický název: Vojvodovo: A history of the Czech village in Bulgaria (not only) through the eyes of its inhabitants
Rok vydání: 2016
Místo konání: Sofie
Název zdroje: издателство "Парадигма"
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Vojvodovo, jediná česká vesnice v Bulharsku, bylo založeno roku 1900 českými osídlenci, kteří do Bulharska přišli z rumunského Banátu. Historie vojvodovské náboženské komunity však začíná o více než sto let dříve na území dnešních Čech. Předkové dané skupiny opustili území Čech po vydání Tolerančního patentu v roce 1781, jímž bylo, po třech staletích násilné rekatolizace, povoleno vyznávat, kromě katolicizmu, tři další konfese: luterství, kalvínství a pravoslaví. Na daném teritoriu se ovšem nacházela celá řada skupin nekatolické víry, odmítajících na některou z tolerovaných konfesí přistoupit. Jednalo se o vzdálené potomky české reformace tvořící v centrálních a východních Čechách lokální náboženská společenství. Josef II. se následně rozhodl tyto náboženské skupiny přemístit do oblasti tehdejší „vojenské hranice“ na hranicích rakouské monarchie a otomanského říše. Na počátku 19. století tak byla v Banátu založena osada tvořící základ dnešní Svaté Heleny. Po méně než 100 letech část obyvatel Svaté Heleny tuto obec opustila a odešla do Bulharska, kde založila vesnici Vojvodovo. Důvodů k odchodu do Bulharska bylo několik. Vedle ekonomických přitom hrály prim právě důvody náboženské. Nejenže na Svaté Heleně došlo k několika střetům mezi protestanty a katolíky, kteří do dané oblasti dorazili z území Čech z ekonomických důvodů později, ale objevily se i rozpory mezi protestanty samotnými. Konzervativnější část sboru striktně lpící na vypjaté etice a náboženských normách předků nesouhlasila s postupující sekularizací zbytku protestantů. Tyto rozepře nakonec vyústily do odchodu konzervativních rodin do Bulharska, které po nedávném Osvobození (1878) nabízelo zahraničním Bulharům a později také ostatním slovanským národům volnou půdu k usídlení. V roce 1900 tak přesídlenci ze Svaté Heleny společně s několika rodinami slovenských luteránů a benátských Bulharů založilo v severozápadním Bulharsku (obec Vraca) novou obec.
Abstrakt EN: Vojvodovo, situated in north-west Bulgaria sixteen kilometres from the Danube port town of Oryahovo, used to be the only Czech village in Bulgaria. It was founded in 1900 mostly by resettlers from another Czech village, Svatá Helena, located in today’s Romanian part of the Banat region. The history of Czech Vojvodovo was a short one: it lasted only for fifty years until 1949/1950. At the end of the period, following post-war inter-state agreements on ‘returns of co-nationals to their fatherland’, a majority of Czech Vojvodovans left the village in two transports and settled in south Moravia (where many of them live to this day).
Klíčová slova

Zpět

Patička