Přejít k obsahu


Electronic, bonding, linear and non-linear optical properties of novel Li2Ga2GeS6 compound

Citace:
KHAN, W., MURTAZA, G., OUAHRANI, T., MAHMOOD, A., KHENATA, R., MONIR, M., BALTACEH, H. Electronic, bonding, linear and non-linear optical properties of novel Li2Ga2GeS6 compound. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2016, roč. 674, č. 25.07.2016, s. 109-115. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic, bonding, linear and non-linear optical properties of novel Li2Ga2GeS6 compound
Rok vydání: 2016
Autoři: Wilayat Khan M.Sc. , G. Murtaza , T. Ouahrani , Asif Mahmood , R. Khenata , Mohammed El Amine Monir , H. Baltaceh
Abstrakt CZ: V poslední době byla syntetizována nová sloučenina Li2Ga2GeS6. To přitahuje velkou pozornost díky svým nelineárním optickým vlastnostem. Dosud žádná teoretická studie nepopsala fyzikální vlastnosti tohoto důležitého materiálu. Věnovali jsme pozornost studiu elektronických a optických vlastností Li2Ga2GeS6 pomocí prvních principielních technik funkční teorie hustoty. Různé výměny korelačních technik přispělo ke studiu vlastností sloučeniny. Nepřímé zakázané pásmo bylo vypočteno pomocí metody the Engle-Vosko and modified Becke-Johnson potentials. Popisované zakázané pásmo je přímé (přímé i nepřímé zakázané pásma jsou velmi blízko). Optické vlastností dielektriká funkce, index lomu, odrazivost a absorpční koeficient byly také studovány. Předvídáme také vlastnosti pro generování druhé harmonické.
Abstrakt EN: Recently a new sulphide compound Li2Ga2GeS6 was synthesized. It has attracted great attention due to its nonlinear optical properties. Quite surprisingly no theoretical study yet been reported on the physical properties of this important material. We have paid attention to study the electronic and optical properties of Li2Ga2GeS6 using first principles techniques of density functional theory. Different exchange correlation techniques have been applied to study these properties. From local density and generalized gradient approximations the compound is predicted to be direct bandgap. However the band gap is indirect when calculated through the Engle-Vosko and modified Becke-Johnson potentials. Therefor the band gap of the compound is pseudo direct (direct and indirect band gaps are very close). In optical properties dielectric function, refractive index, reflectivity and absorption coefficient were studied. Furthermore, the second harmonic generation properties of the compound are predicted.
Klíčová slova

Zpět

Patička