Přejít k obsahu


Souhrnná výzkumná zpráva projektu Výměna akcií, přizpůsobení stanov a. s. zákonu versus předběžné opatření nařízené soudem, otázka opatrovníka obchodní korporace a ústavní pořádek ČR

Citace:
WIPPLINGEROVÁ, M., DVOŘÁK, T. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Výměna akcií, přizpůsobení stanov a. s. zákonu versus předběžné opatření nařízené soudem, otázka opatrovníka obchodní korporace a ústavní pořádek ČR. Karel Pesel, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Research Report of the Project Shares exchange, adjustment of the articles of association to the law vs. preliminary injuction, the issue of a custodian of a business entity and constitutional regulations of the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Karel Pesel
Autoři: JUDr. Miloslava Wipplingerová Ph.D.,LL.A. , Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné činnosti v rámci projektu bylo na základě vstupních teoretických analýz zpracovat posouzení zákonné povinnosti a individuálního právního aktu soudu, dále posoudit soulad ust. § 165 odst. 2 občanského zákoníku s ústavním pořádkem ČR dle požadavků objednatele.
Abstrakt EN: The content of the research activity during the project are to look into matters of lawful duty and individual legal act of a court and to evaluate them with regards to preliminary theoretical analyses, then to consider the conformity of § 165 s. 2 of the Civil code with constitutional regulations of the Czech Republic at a will of a client.
Klíčová slova

Zpět

Patička