Přejít k obsahu


Zhodnocení možností odhadu pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb z otisků ruky

Citace:
MIK, P., SOSNA, D., GALETA, P. Zhodnocení možností odhadu pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb z otisků ruky. Archeologické rozhledy, 2016, roč. 68, č. 1, s. 3-18. ISSN: 0323-1267
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: An evaluation of the possibilities to estimate the sex of authors of Palaeolithic parietal art from handprints
Rok vydání: 2016
Autoři: Patrik Mik , Mgr. Daniel Sosna Ph.D. , Mgr. Patrik Galeta Ph.D.
Abstrakt CZ: Ačkoliv jsou za autory paleolitického nástěnného umění tradičně považováni muži, otisky rukou, které se v kontextu maleb vyskytují, patří podle většiny recentních studií ženám. Překvapivé výsledky vyvolaly v posledních letech mezi archeology, biologickými a socio-kulturními antropology mezioborovou diskusi, která přesahuje až k chápání rolí mužů a žen v paleolitických společnostech. Cílem této studie je ukázat, že všechny dosavadní studie zabývající se odhadem pohlaví paleolitických otisků jsou metodologicky problematické a neumožňují spolehlivě určit, zda jsou autory otisků muži nebo ženy. Pohlaví paleolitických otisků bylo ve studiích odhadováno na základě morfologických standardů současných populací, které byly chybně aplikovány na paleolitickou populaci s odlišnou morfologií. V textu dále navrhujeme metodologicky vhodnější způsob odhadu pohlaví autorů paleolitických otisků a diskutujeme, do jaké míry je v danou chvíli navrhovaný postup prakticky využitelný.
Abstrakt EN: Even though Palaeolithic cave painters are traditionally regarded as being male, the majority of recent studies have shown that the handprints that occur in the context of paintings belong to women. These surprising results have in recent years given rise to multi-disciplinary discussions among archaeologists, biologists and socio-cultural anthropologists, reaching a better understanding of the role of men and women in Palaeolithic societies. The aim of this study is to demonstrate that all studies to date that focus on the estimation of the sex of cave painters based on handprints are methodologically problematic and do not allow for the reliable estimation of sex. The sex of Palaeolithic painters was revealed in studies on the basis of morphological norms of today’s populations, which were erroneously applied to the Palaeolithic population bearing a different morphology. In the text, the authors propose a methodology more suitable for estimating the sex of Palaeolithic painters based on handprints, and discuss the level to which the proposed procedure is practical in the given moment.
Klíčová slova

Zpět

Patička