Přejít k obsahu


Prostorová distribuce středověkých až raně novověkých keramických skupin z městské radnice v Českých Budějovicích pomocí analytických nástrojů v geografických informačníchh systémech

Citace:
ČAPEK, L. Prostorová distribuce středověkých až raně novověkých keramických skupin z městské radnice v Českých Budějovicích pomocí analytických nástrojů v geografických informačníchh systémech. In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque - Supplementum III. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 6-17. ISBN: 978-80-210-8151-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spatial distribution of medieval and early modern ceramic groups from town-hall in České Budějovice with utilization of analytical tools in geographic information systems
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je studium prostorové distribuce středověké až raně novověké keramiky z archeologického výzkumu na nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích s využitím prostorových nástrojů v geografických informačních systémech, jako je analýza hustoty (Kernel Density) a rozptylu (Standard Distance). Pomocí těchto exploračních prostorových analýz je sledována distribuce keramických skupin/tříd. Výsledkem je interpretace prostorových struktur vzhledem k chronologickému vývoji a funkčnímu využití jednotlivých areálů městských parcel včetně poznání způsobu nakládání s domácím odpadem.
Abstrakt EN: The paper is focused on the study of spatial distribution of medieval and post-medieval pottery from archaeological excavation in the courtyard of the town hall in České Budějovice using spatial tools in geographic information system for intrasite analyses such as analysis of density (Kernel Density) and variance of distance (Standard Distance). Using these exploratory spatial analyses helps to follow up the distribution of ceramic groups/classes. The result is an interpretation of spatial patterns according to chronological development and functional utilization of individual areas of urban plots, including the way of disposal of household waste.
Klíčová slova

Zpět

Patička