Přejít k obsahu


Taxonomy and Application of EM for Functional Design of Web Map Applications

Citace:
MAJORE, G., KEPKA, M. Taxonomy and Application of EM for Functional Design of Web Map Applications. In Procedia Computer Science. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015. s. 158-166. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Taxonomy and Application of EM for Functional Design of Web Map Applications
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: ELSEVIER SCIENCE BV
Autoři: Dr.sc.ing. Ginta Majore , Ing. Michal Kepka ,
Abstrakt CZ: Návrh a vývoj webové mapové aplikace jako součásti GIS je komplexní činností z důvodu specifik dané oblasti a uživatelů, což ovlivňuje celý tento proces. Kvalitativní stránka procesu definování požadavků je velmi důležitá pro celkovou funkcionalitu aplikace. V poslední době roste složitost webových aplikací a samotné webové mapové aplikace udělaly velký pokrok od jednoduchého znázornění map ke složitým aplikacím s širokou škálou funkcí. Enterprise modelling (EM) lze využít pro široké množství různých účelů jako je vykreslení dané situace, analýzu slabin nebo problémů, vývoje strategií pro obchod nebo IT, optimalizaci procesů apod. Účelem článku je představení možností a nového přístupu k návrhu webových mapových aplikací s podporou EM. Výstupy článku jsou následující: (1) taxonomie webových mapových aplikací a podpora EM pro funkční analýzu; (2) rozšíření EM pro vymezení požadavků webové mapové aplikace; (3) popsání praktické aplikace závěrů.
Abstrakt EN: Design and development of a Web map application as part of Geographic Information Systems (GIS) is a complex activity because of specific areas and stakeholders that are involved in this process. The quality aspect of the requirement definition process is important for application functionality. The complexity of web applications has increased in the last few years and web map applications have made great progress from simple map portrayal to complex applications with a large number of functions. Enterprise modelling (EM) can be used for a multitude of different purposes, like visualization of the current situation, analysis of the reasons for shortcomings or problems, development of strategies for business or IT, optimization of processes, or establishment of new cooperation with other enterprises, as well adapted to the versatile purpose in the design of an information system. The aim of this paper is to discuss opportunities and a new approach supported by enterprise models for designing web map applications. The outcomes of this paper are: (1) taxonomy of a web map application and support of enterprise modelling for functionality analysis; (2) extension of EM to specify requirements for web map application; (3) description of practical applications of the findings.
Klíčová slova

Zpět

Patička